Det är tillåtet att köra in bilen till Er fastighet för i och urlastning och det är inte tillåtet att parkera din bil framför eller invid din fastighet.

När du framför ditt fordon på inom samfällighetens område skall du iaktta försiktighet, det är många barn som leker i området.

Undvik att åka bil på området så länge du kan. Vi har inte kommunalt avlopp utan får själv stå för renoveringar av detta system. I och med att vårt område ligger på en rullstensås och ”rör” sig lite granna hela tiden belastar bilåkning avloppsrören enormt mycket mer än man kan tro.